Druki medyczne, formularze - TM Druk

Fromularze - druki medyczne dla służby zdrowia

Drukujemy druki medyczne, samokopiujące na terenie dolnegośląska i nie tylko.

Oferujemy druki medyczne dla szpitali, ośrodków zdrowia, stacji pogotowia ratunkowego, lekarzy, prywatnych praktyk lekarskich, przychodni i poradni specjalistycznych.

Wykonujemy zlecenia według indywidualnych wzorów dostarczanych przez klienta, w tym druki bezadresowe.


Realizujemy między innymi:

Poradnie ogólne: Historia choroby poradni, Wkładka do historii choroby poradni, Książka gabinetu zabiegowego, Księga główna przychodni, Karta badań profilaktycznych, Karta odwiedzin pielęgniarki w środowisku, Koperta indywidualna, Koperta zbiorcza środowiska, Książeczka pracy terenowej pielęgniarki, Książeczka szczepień, Książka gabinetu zabiegowego, Książka wizyt domowych, Księga główna przychodni, Księga odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych, Księga porad ambulatoryjnych, Księga zabiegów,
Skierowanie do pracowni diagnostycznej, Skierowanie do prodani specjalistycznej, Wkładka do historii choroby, Wkładka do karty odwiedzin pielęgniarki w środowisku

Druki szpitalne: Historia choroby, Wkładka do historii choroby, Indywidualna karta zlec. lekarskich,
Karta gorączkowa ogólna, Karta gorączkowo-położnicza, Karta położnicza, Historia rozwoju noworodka,
Karta intensywnej opieki, Karta położnicza, Karta statystyczna psychiatryczna, Karta uodpornienia, Książka oddziałowa noworodków, Książka przyjęć chorych i odmów, Książka raportów pielęgniarskich, Książka transfuzyjna, Księga główna chorych szpitala, Księga główna przyjęć i wypisów, Księga porodów oddziału położniczego, Rozkład pracy dla pielęgniarek i salowych, Zamówienie na leki, Zapotrzebowanie
na przygotowanie posiłków, Zestawienie dzienne oddziału, Zlecenie na przewiezienie chorego,
Zlecenie na transport sanitarny

NFZ : Skierowanie do szpitala, Skierowanie do poradni specjalistycznej, Deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki, Deklaracja wyboru położnej, Informacja dla lekarza kierującego, Skierowanie do laboratorium,
Skierowanie do poradni specjalistycznej, Skierowanie do pracowni diagnostycznej, Skierowanie do szpitala, Zlecenie na transport sanitarny, Zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze w zakresie optyki okularowej, Zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, Zlecenie na zaopatrzenie
w środki pomocnicze, Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Medycyna pracy i BHP: Orzeczenie lekarsrskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, Orzeczenie lekarskie dla kierowców, Karta badania profilaktycznego, Księga podejrzeń oraz rozpoznań chorób zawodowych,
Księga przeprowadzonych kontroli farmaceutycznych, Rejestr wydanych zaświadczeń, Skierowanie na badania specjalistyczne, Wkładka do dokumentacji lekarza rodzinnego, Wkładka do karty badania profilaktycznego, Wynik badania specjalistycznego, Zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych

Zapraszamy do zapoznania się z naszą przykładową ofertą

Druki medyczne - Dolnyśląsk - Wrocław, Oława, Oleśnica, Siechnice, Brzeg
Skierowanie do poradni spec.

Książka Historii Choroby - Producent TM Druk Drukarnia Siechnice
Książka Historii Choroby

Druki medyczne, samokopiujące - Wrocław, Oława, Oleśnica, Brzeg
Informacja dla kierującego POZ

SITODRUK | GRAWEROWANIE LASEROWE | DRUK WIELKOFORMATOWY I DRUK CYFROWY

TM Druk Drukarnia
49-200 Grodków, Jaszów 63
tel. 606 942 270,
tmdruk@wp.pl

© Copyright 2010-2022 - Kopiowanie zdjęć bez zgody autora zabronione | TM Druk
Polityka prywatności